Våra tjänster

Carina Hägg | Senior Adviser

Styrelse uppdrag

Carina har gedigen styrelsekompetens där hon bl.a. ansvarat för biståndsprojekt. Vidare är Carina certifierad via Styrelseakademien (Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar) – högre styrelseutbildning.

 

Föredrag

Carina är en erfaren talare med över tjugo års erfarenhet av publika framträdanden. Med rötterna i den småländska myllan är Carina väl förtrogen med småföretagarens vardag. Genom sitt politiska arbete besitter hon även geopolitisk kompetens där hon genom flera års professionellt nätverkande främjar svenskt näringsliv.

 

Konsult

Carina är en tillgång när det gäller flera frågeställningar, men i synnerhet riskbedömningar, krishantering, etableringar i Mellanöstern och Nordafrika.