Biografi

Carina Hägg | Senior Adviser

Carina Hägg har representerat socialdemokraterna i Sveriges riksdag 1995-2014.

Genom åren har Carina ingått i flertalet regeringsdelegationer, bl.a. Utrikesutskottet och Socialutskottet. Genom sitt arbete på regeringsnivå har Carina mycket god omvärldskännedom. Carina brinner för samhällsfrågor, utvecklings- och säkerhetsfrågor med särskild kompetens kring Nordafrika och Mellanöstern där hon även ingått i flera internationella parlamentariska delegationer.

När Carina avtackades av Talmannen framhävdes även hennes starka patos för rättvisa och framför allt kvinnors rättigheter. Detta arbete har sträckt sig långt utanför Sveriges gränser.

Som person beskrivs Carina som en orädd person som aldrig tvekar att ge sig i kast med svåra frågor. Carina drivs av empati och viljan att förbättra och förändra.

Ur Avtackning i kammaren: http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Talmannen/Aktuellt/Avtackning-i-kammaren1/

Carina Hägg valdes in i riksdagen 1995 för Socialdemokraterna och Jönköpings län. Carina har en diger meritlista från riksdagen, och hon har bland annat varit ledamot i utrikesutskottet och socialutskottet. Carina har varit en stark röst för rättvisa och framför allt kvinnors rättigheter. Hennes engagemang för frågor som rör jämställdhet, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, utbildning för flickor och våld mot kvinnor går inte att ta miste på.

Hennes arbete har också sträckt sig långt utanför Sveriges gränser. Carina har varit ledamot i flera internationella parlamentariska delegationer, och inte minst är hennes arbete på Afrikas horn mycket uppskattat. Partikamraterna vittnar om att Carina är en arbetsmyra - noggrann och samvetsgrann. Hon har aldrig tvekat att ta tag i svåra frågor. Hon är en orädd person, och med energi har hon gett sig i kast med utmaningar som andra backar för. Carina är varm och medkännande som få. Tack, Carina, för dina insatser i riksdagen, för demokratin och för det svenska samhället!